บริษัทในเครือเอ็กซ์เซล เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติกในระบบขึ้นรูปด้วยความร้อน (Thermoforming) ที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เราให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์จนถึงกระบวนการผลิตตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล สอดคล้องตามกฎหมาย และข้อตกลงกับลูกค้า

เมื่อวันที่วันที่ 20 ธันวาคม 2534 คุณวันชัย ศิรินิ่มนวลกุล ได้ก่อตั้งบริษัท เอ็กเซลพลาสติก จำกัด บนพื้นที่ขนาด 100 ตารางเมตร ในซอยเอกชัย 94 ด้วยการบริการที่ดี มุ่งเน้นคุณภาพ และส่งของตรงตามเวลาทำให้เอ็กเซลพลาสติก ได้รับความไว้วางใจจากรู้ค้ามากขึ้นเรื่อยๆ นำไปสู่การขยายตัวโรงงานพลาสติกอย่างรวดเร็วภายในเวลาอันสั้น จนขยายถึงเนื้อที่ประมาณ 1,400 ตารางเมตร

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2544 ได้ก่อตั้ง บริษัทเอ็กซ์เซล แพคเกจจิ้ง จำกัด ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 6,500 ตารางเมตร ในซอยกระทุ่มล้ม 9 บนถนนพุทธมณฑลสาย 4 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปทางด้านคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเป็นหลัก

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2549 ได้ก่อตั้ง บริษัท เอ็กซ์เซลซุปเปอร์แพค จำกัด บนพื้นที่ขนาด 62 ไร่ (99,000 ตร.ม.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตพลาสติกตั้งแต่วัตถุดิบ (Plastic Sheet) ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงสุดที่ส่งตรงไปถึงลูกค้า โดยมีมาตรฐานรับรอง ได้แก่ ISO 9001:2015, GMP, HACCP และ BRC เพื่อรองรับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
ปัจจุบันบริษัทในเครือเอ็กซ์เซล มีการนำเข้าเครื่องจักรผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและทันสมัย ในการผลิตชีทพลาสติก จำนวน 12 เครื่อง จากประเทศชั้นนำมากมาย เช่น ใต้หวัน บราซิล และเยอรมัน ทำให้มีกำลังการผลิตรวมกันมากกว่า 2,500 ตันต่อเดือน ผนวกกับนำเข้าเครื่องจักรขึ้นรูปอันทันสมัย รวมกันมากกว่า 70 เครื่อง พนักงานรวมกันมากกว่า 1,000 คน ทำให้บริษัทในเครือเอ็กซ์เซลเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าในกลุ่มอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ ฝีมือของแรงงาน ความสะอาด ความปลอดภัยในการทำงานและสามารถพัฒนาตัวเองไปสู่ความเป็นผู้นำในวงการบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างภาคภูมิใจ

ด้วย 3 พันธกิจหลักอันประกอบไปด้วย
• ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสูงสุดเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาด และพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยทีมงานมืออาชีพ
• มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
• ใส่ใจต่อพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภค เสมือนเป็นคนในครอบครัว