ฝาเรียบ 95

ฝาเรียบ 95
วัตถุดิบ PET


จำนวนบรรจุ/แพ็ค : 100 ชุด
จำนวนบรรจุ/ลัง : 2000 ชุด
ขนาดปาก 95 mm


 
ตัวเลือกสี : ใส