เอ็กซ์เซล ให้ความสำคัญในเรื่องการบริการ ใส่ใจลูกค้า รวมถึงคุณภาพของสินค้า
จนได้รับการยอมรับจากและเชื่อมั่นจากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ
      Certificate BRCGS